Espai del comerciant >> Fiscalidad >> L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Davant les modificacions produïdes a l'impost sobre el valor afegit per l'entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, hem considerat d'interès la introducció d'una sèrie d'informacions de cara a poder donar respostes a les qüestions que es puguin plantejar així com possibilitar un major coneixement sobre aquest Impost:


L'impost sobre valor afegit. IVA (226)

Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament d'Algemesí - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme