El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: LA RIBERA ALTA
Extensió (km2): 42.00
Núclis de població: 3
ALGEMESI, EL RAVAL, CARRASCALET
Límits: N: Alginet, Sollana, S: Alzira, E: Albalat, Polinyà O: Guadassuar
Distància a la capital de província: 32.00 (km)
Infraestructures de comunicació: En cotxe, per autovia N-340 i autopista A-7.
En tren, rodalies de Renfe entre València i Xàtiva.
Autobús, des de València, Cullera-Sueca i Carcaixent-Alzira.

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 14398
Nre. d'hòmens: 14252
Xifra de població: 28662
Nre. de llars: 14252
Densitat de població: 690.65 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 125 3657.00 m2
Supermercats 13 8046.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 69 2713.00 m2
Llar 50 5133.00 m2
Resta no alimentació 88 3287.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte 1 773.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
18.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 1636
Nre. de IAE comercials: 552
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal: 1
Nre. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris: 1- dissabtes
Dotació d'aparcaments: Zona ORA i parquing Pl. del Mercat
Superfície peatonal: m2

© 2015 - Ajuntament d'Algemesí - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball